Kris Costenoble

18 Februari 2016

Kris Costenoble

Mag ik mij eens kort voorstellen? Ik ben tewerkgesteld als penitentiair technisch assistent ploegchef in het penitentiair complex te Brugge. 

Initiatiefnemer van de talrijke opruimacties van zwerfvuil die via de vereniging Natuurwerkgroep Bredene worden georganiseerd.

Ik vind dat er op vlak van groenbeleid nog heel wat kan veranderen in Bredene. Hierbij wil ik mijn steentje bijdragen tot een groener Bredene.

Iedere Bredenaar heeft het recht op vrijheid om zich te ontplooien. De vrijheid die Bredenaars moeten krijgen, geeft hen tegelijk ook verantwoordelijkheid voor zichzelf en de gemeenschap.

Hervorming van de bestaande wijkraden is voor mij een prioriteit, want hierbij kunnen we de Bredenaar heel wat meer inspraak bieden.