Groen Bredene verruimt en wordt 8450anders

11 September 2023

Groen Bredene kiest voor verruiming. De groenen veranderen naar een breed alternatief voor de huidige meerderheid onder de noemer 8450Anders

Lucas Vandendriessche, voorzitter Groen Bredene: “We mogen zeggen dat Groen Bredene ondertussen op de politieke kaart staat in Bredene. Vele mensen appreciëren ons harde werk in de oppositie. Sommige mensen zijn ons sterk genegen, maar vinden ons ergens nog te groen. En omdat we een volwaardig alternatief willen zijn voor de kiezer, willen we verruimen met gelijkgezinden.  We doen een oproep aan de Bredenaar om zich aan te sluiten bij een breed project dat we een nieuwe naam geven: 8450Anders”.

 

Verkiezingsprogramma ligt klaar

Gemeenteraadslid Andrea Otlet legt uit: “Onze groep heeft unaniem gekozen voor deze verruimingsoperatie.  We doen dit zeer bewust om nog veel meer mensen bij ons project te betrekken.  Het unieke is dat wij al hard gewerkt hebben aan ons verkiezingsprogramma.  En het is ook dit programma dat mensen moet aanspreken.  Mensen die ons willen komen versterken moeten het dan ook onderschrijven. Op deze manier worden we een breder progressief alternatief met een sterk groene inslag”.

 

De basisvisie van 8450anders

8450Anders wil de progressieve, sociale en ecologische krachten in de gemeente bundelen en Bredene op een andere manier besturen.  De Bredenaar verdient een partij die eerlijk en verstandig investeert in wat écht belangrijk is voor de gemeente. 8450Anders wil Bredene teruggeven aan de Bredenaar door duurzaam en transparant te besturen mét de Bredenaar.

Het programma zelf kan individueel opgevraagd worden bij de voorzitter. De huidige versie van het programma vertrekt vanuit een sterke visie en het bevat ook zeer concrete voorstellen. Gemeenteraadslid Andrea Otlet, voorzitter Lucas Vandendriessche en secretaris Bruce Verburgh trekken dit project

 

Verruimingskandidaten zijn welkom

Natuurlijk is het de bedoeling dat verruimingskandidaten nog een zegje doen en met concrete beleidsvoorstellen komen. Dit najaar gaan we aan de slag met mensen die geïnteresseerd zijn in ons project. We werken aan de uitwerking van het verkiezingsprogramma dat we dan op het einde van dit jaar beslissen.