Filip Watteeuw op bezoek in Bredene

Staf Versluyscentrum, Bredene , Kapelstraat 76, 8450 Bredene

13 April 2022 / 19.30u tot 21.30u

Filip Watteeuw is de nummer twee van de Gentse gemeenteraad. Een groen boegbeeld. Een serieuze mens met een visie en een missie. U kent Filip van het beroemde verkeerscirculatieplan in Gent en de eerste dappere stappen inzake onthardingsbeleid. Op 13 april staan beide thema's dan ook centraal.


HET GENTSE MOBILITEITSBELEID STAAT MODEL

Bewoners en zachte weggebruikers hebben het openbaar domein teruggekregen. Gent voert o.a. een doordacht parkeerbeleid en maakte zijn centrum autovrij. Er is het bekende circulatieplan. Het openbaar vervoer is er een troef. En er wordt enorm geïnvesteerd in fietsinfrastructuur.

Met een duidelijk beleid rond VERHARDING VAN VOORTUINTJES kwamen Gent en Filip Watteeuw zo mogelijk nog meer mee in het nieuws. Gent past de Vlaamse richtlijnen zeer strikt toe. En bestaande mistoestanden worden niet geregulariseerd, integendeel. Wat een verschil met Bredene! In Bredene lijkt verharding wel de regel. Zelfs bij recente nieuwbouw blijft men onvergund, maar ook ongestraft verder verharden.


FILIP WATTEEUW OVER MOBILITEIT EN VERHARDING

Woensdag 13 april

Staf Versluyscentrum
Kapelstraat 76 in Bredene

Van 19u30-21u30
Met een drankje achteraf

Gratis toegang